Οικογενειακό Δίκαιο


Η δικηγόρος Άννα Τζάλη, με ικανότητα και επαγγελματισμό, σας παρέχει συμβουλές και νομική εκπροσώπηση στον ευαίσθητο τομέα των οικογενειακών αντιπαραθέσεων.


Επιπλέον, η διαδικασία της Διαμεσολάβησης προσφέρει τη δυνατότητα εξεύρεσης συναινετικών λύσεων

 1. -προσαρμοσμένων στα συμφέροντά σας.

 2. -Το Οικογενειακό Δίκαιο συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα τους εξής τομείς:

 3. -Προγαμιαίο συμβόλαιο – Συμφωνία σχετικά με τις συνέπειες της διάστασης των συζύγων και του διαζυγίου.

 4. -Διάσταση

 5. -Διαζύγιο – συναινετικό και κατ’ αντιδικία

 6. -Διατροφή – διατροφή μεταξύ διαζευγμένων συζύγων, μεταγαμιαία διατροφή, διατροφή τέκνου, διατροφή του γονέα, τροποποίηση συμφωνίας διατροφής

 7. -Εκκαθάριση περιουσιακών στοιχείων – συμμετοχή στα αποκτήματα

 8. -Ρύθμιση συνταξιοδοτικών αξιώσεων

 9. -Δικαίωμα επικοινωνίας

 10. -Δικαίωμα επιμέλειας

 11. -Προσωρινή νομική προστασία - Παιδιά, διατροφή, αντιμετώπιση περιπτώσεων βίας και αρπαγής ανηλίκου

 12. -Καταχωρημένη σχέση συμβίωσης

 13. -Διεθνές οικογενειακό δίκαιο – αλλοδαποί σύντροφοι

 14. -Δικαστική συμπαράσταση