Δικηγορικό Γραφείο


Το Δικηγορικό Γραφείο Τζάλη δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του Αστικού Δικαίου. Παρέχουμε με επαγγελματισμό και προσωπικό ενδιαφέρον νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση των συμφερόντων σας – δικαστικά και εξωδικαστικά.


Ειδικευόμαστε στο Οικογενειακό Δίκαιο και στο Δίκαιο Διαζυγίου, στο Δίκαιο επαγγελματικών και ιδιωτικών μισθώσεων, στο Δίκαιο Συμβάσεων, στο Εργατικό Δίκαιο και στο Ιατρικό Δίκαιο. Επιπλέον, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε νομικά σε ζητήματα που αφορούν το Ελληνικό Δίκαιο. Μέσω του δικτύου συνεργατών μας είμαστε, επίσης, σε θέση να σας παρέχουμε τεκμηριωμένες νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε όλους, ανεξαιρέτως, κλάδους του δικαίου.


Ο προσωπικός χαρακτήρας της νομικής υποστήριξης μας στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία μαζί σας με σκοπό να ανακαλύψουμε, και να επιβάλλουμε, λύσεις προσαρμοσμένες στα συμφέροντά σας. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική επαφή με τον εντολέα μας, στη συνεχή επικοινωνία μαζί του και τη δυνατότητα ευέλικτων και σύντομων συναντήσεων.


Εκτός από τη συνήθη δικαστική δυνατότητα επίλυσης διαφορών, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε, με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, πολλές δυνατότητες εξωδικαστικής διευθέτησής τους. Στην περίπτωση διαζυγίων, αλλά και διαφορών ανάμεσα σε γείτονες, εμπορικούς συνεργάτες, ή σε υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου, μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα μέσω της εξωδικαστικής διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Σε όλες τις υποθέσεις όπου η προσωπική και οικονομική σχέση με τον αντίδικο έχει ιδιαίτερη σημασία στο μέλλον, ή όταν αναμένεται μια χρονοβόρα και πολυδάπανη δίκη με αβέβαιο αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη διαδικασία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.


Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας στην γερμανική, ελληνική και αγγλική γλώσσα.