Συνεργασία


Σε κοινό γραφείο με


Δικηγόρο

Roman Rudnitzki

Tel 0221 430 99 71


Δικηγόρο

Steffen Bayer

Ειδικευμένος στο Φορολογικό Δίκαιο


Συνεργαζόμαστε με


Δικηγόρη

Wachmann & Partner Rechtsanwälte mbB