Συνεργασία


Σε κοινό γραφείο με


Δικηγόρο

Elif Dikkaya


Βασικοί τομείς ενδιαφέροντος

Δημόσιο Δίκαιο


Δικηγόρο

Steffen Bayer

Ειδικευμένος στο Φορολογικό Δίκαιο


Συνεργαζόμαστε με


Δικηγόρο

Andreas Schmeitz

Buchkremerstr. 6

52062 Aachen