ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΙ §6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (TDG)


Δικηγορικό Γραφείο Τζάλη

Hansaring 68-70

50670 Kολωνία


Τηλ: 0221 29 78 355

Φαξ: 0221 29 78 504


Web: www.tzali-rechtsanwaelte.de

Mail: info@tzali-rechtsanwaelte.de


ΑΦΜ/ΦΠΑ: DE234358232


Η Άννα Τζάλη έχει άδεια εξασκήσεως στη Γερμανία του επαγγέλματος του δικηγόρου και ανήκει στο Δικηγορικό Σύλλογο της Κολωνίας.

Δικηγορικός σύλλογος και αρμόδια αρχή εποπτείας:

Δικηγορικός Σύλλογος Κολωνίας

Riehler Str. 30

50668 Κολωνία


Κώδικες δεοντολογίας (βλέπετε στο www.brak.de)


•Ομοσπονδιακός Νόμος περί Δικηγόρων BRAO

•Επαγγελματικός Κανονισμός περί Δικηγόρων BORA

•Νόμος σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων RVG

•Επαγγελματικοί Κανόνες των Δικηγόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Η επαγγελματική ευθύνη καλύπτεται από την Allianz Ασφαλιστική Εταιρία Α.Ε., Kaiser-Wilhelm-Ring 31, 50672 Κολωνία.

Τοπικά όρια ισχύος: Ασφαλιστική κάλυψη απολαμβάνουν δικηγορικά γραφεία με έδρα την Γερμανία και όταν δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, εφόσον πρόκειται για υποθέσεις Ευρωπαϊκού Δικαίου.


Σχεδιασμός και προγραμματισμός της ιστοσελίδας: nondesign, Κολωνία

Τεχνική υποστήριξη: moreandmohr.de