Ελλάδα και ελληνικό δίκαιο


Σας συμπαραστεκόμαστε πρόθυμα σε όλες τις νομικές υποθέσεις που αφορούν την Ελλάδα και το ελληνικό δίκαιο.


Η συμβουλευτικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν κυρίως τους εξής τομείς:

  1. -Γερμανικό και Ελληνικό Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο

  2. -Γάμος, οικογένεια και διαζύγιο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο

  3. -Διατροφή: Διατροφή μεταξύ συζύγων, και διατροφή τέκνου στην Ελλάδα και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο

  4. -Κληρονομικές απαιτήσεις στην Ελλάδα

  5. -Νομικές διεκδικήσεις στην Ελλάδα

  6. -Διεξαγωγή δικαστικής διαδικασίας και αγωγών στην Ελλάδα

  7. -Εκτέλεση αποφάσεων στην Ελλάδα

  8. -Αγορά ακινήτων και οικόπεδων στην Ελλάδα – μεταβίβαση, αγορά και πώληση ενός ακινήτου στην

  9. -Ελλάδα – ελληνικό δίκαιο ακινήτων

  10. -Επιτόπια εκπροσώπηση από Έλληνες δικηγόρους