Η αρχή της αυτοβουλίας, της προσωπικής υπευθυνότητας και η διεξοδική εξέταση της διαφοράς συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη οριστικών λύσεων. Έτσι, καθίσταται περιττή οποιαδήποτε περαιτέρω δικαστική διαδικασία. Μ’ αυτό τον τρόπο δεν εξοικονομείται απλώς χρόνος, έξοδα και ενέργεια – αλλά μια τέτοιου είδους συμφωνία σας επιτρέπει στο μέλλον, εφόσον το επιθυμείτε, να αποκτήσετε και πάλι μια καλή σχέση με το αντίδικο μέρος.


Με τη διαμεσολάβηση σας προσφέρεται επομένως ένα διαδικαστικό εργαλείο, το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα να αποκομίσετε κάτι παραπάνω από μια δικαστική απόφαση.


Πεδία εφαρμογής:


Εσείς και ο σύντροφός έχετε αποφασίσει να χωρίσετε. Μια ήρεμη συζήτηση ανάμεσά σας δεν είναι πλέον εφικτή. Η κατάσταση είναι αφόρητη. Θέλετε και οι δύο να κρατήσετε το σπίτι. Παρόλα αυτά επιθυμείτε να χωρίσετε με ήρεμο τρόπο. Να καταλήξετε σε μια συναινετική απόφαση σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών σας και το δικαίωμα του καθενός να επικοινωνεί προσωπικά μαζί τους.


Επιθυμείτε, ενόσω βρίσκεστε ακόμα εν ζωή, να εξασφαλίσετε ότι τα μαλωμένα παιδιά σας θα αποκτήσουν και πάλι καλή σχέση μεταξύ τους και θέλετε κανένα να μη θεωρεί ότι αδικήθηκε στο μοίρασμα της περιουσίας σας.

Mediation1_Gr.html
Mediation3_Gr.html